Den mad vi spiser, har også vibrationer og påvirker vores krop. Ikke kun med hensyn til de før nævnte vitaminer og mineraler. Også på anden måde er spisesituationen vigtig.

Lad os starte med det jordnære først. Jeg bruger som udgangspunkt, blodtypekosten som indikator for hvad der er sundt og usundt for det enkelte menneske. Blodtypekosten var meget omtalt en overgang og så gik det lidt i sig selv igen. Det var fordi mange fandt at det ikke helt havde den effekt som man forventede. Det kom af at man ikke testede det. Folk læste bare bogen og så at med en blodtype A skal du spise det ene og undgå det andet.

Her er det også individuelt idet jeg tester blodtype skemaet til det enkelte menneske. Nogen gange ændrer det sig også hen ad årene, så det er godt at få testet en gang imellem.

Som det ses i eksemplerne nedenfor er der 3 farver, hvor den grønne kolonne er det der virker som medicin for kroppen. Den røde kolonne virker som gift for kroppen medens den blå er neutral. Det man skal fokusere på er den røde og arbejde på at skifte nogle af de daglige spiser ud med noget fra de to andre kolonner.

Dog er alle mennesker ikke ens, som før nævnt og derfor er det vigtigt at få testet om der er noget der flytter sig fra en kolonne til en anden.

Dels er der jo ingen grund til at undgå et produkt hvis du reelt kan tåle det og dels er det rigtigt dumt at spise noget man tror, er ok og så duer det ikke. Den individuelle test er derfor meget vigtig. Og så tilbage til det mere uforståelige igen. Det enkelte menneske kan nemlig have nogle oplevelser med et produkt som gør at det ikke tåles og her kan man så enten undgå det eller arbejde med det via psyken og f.eks. hjerneintegression.