Mickael Meilo Holísticos

 

Jeg er fascineret af hvor forskellige og sammensatte vi mennesker er. Jeg har været noget af en enspænder og har via fortsat undren over livet fået blik for at gode møder mellem mennesker er livets salt. At dele nærvær er en mulighed for at næres på helt basalt niveau.

Der er både håndværk og musik i min baggrund hvor mine hænder hele tiden har været i fokus. Nu ser jeg KST som muligheden for at bruge mine hænder virksomt og med en ro der er helt i overensstemmelse med mit væsen.

 

På baggrund af et arbejdsliv med en bred vifte af meget forskellige jobs og uddannelser ønsker jeg nu at være selvstændig behandler.

Jeg er kraniosakral-terapeut uddannet hos Trine Rosenberg på KST-Akademiet i Silkeborg i 2015. Efter at have gennemgået grunduddannelsens 7 moduler føler jeg mig godt rustet til at kunne behandle en lang række lidelser. Og glæder mig over at behandlingen går efter årsagen til de symptomer der er.

 

For år tilbage gennemgik jeg et terapiforløb og en fireårig uddannelse i psykoterapi kaldet Sensetik. Det har bragt en tænksom type som mig godt ned på jorden, -bragt mig i god forbindelse med krop og følelser.

 

 

Jeg har haft en fod inde i mange forskellige slags virksomheder og vil derved have baggrund for at følge beskrivelsen af jobrelaterede problematikker for mine klienter. Jeg er primært håndværker. Uddannet i træfag, men har godt materialekendskab uden for mit fag. Jeg har arbejdet i børnehaver og SFO’er i en del år, har været i erhvervspraktik på friskoler i Thy, tog det første år af læreruddannelsen og fandt at det passer ikke til mig, jeg har haft erhvervspraktik på bosteder med hhv. udviklingshæmmede og demenslidelser.

Min mangesidede baggrund ser jeg som en ressource da jeg derved har indsigt i en bred vifte af arbejdssituationer. Det giver mig mulighed for stor indlevelse i mine klienters arbejdsliv og om det muligvis er årsag til helbredsproblemer.

Jeg har gennemgået psykoterapibehandling og uddannelse. Det er en ressource fordi jeg derved har trænet at være nærværende og trænet mit blik for og min spørgen til mine klienters helbred.